COOKIES POLICY

 

Ändamål

FOX HEAD EUROPE, S.L.U. (fortsättningsvis kallat “FOX”) inser vikten av gällande regler och bestämmelser rörande integritet och dataskydd. I det avseendet är skyddet av säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos våra kunders och användares information av hög prioritet för oss, och vi vill därför agera ansvarsfullt i denna fråga. Denna policy beskriver Cookies Policyn som vi använder oss av på vår hemsida https://foxracing.se (fortsättningsvis kallad “FOX hemsida”).

Vid tillämpning av denna Cookies Policy gäller samtidigt bestämmelserna i Juridiska Villkor och vår Sekretesspolicy.

Godkännande av Cookies Policy

I enlighet med vad som anges i det första steget ("cookies banner") har användaren godkänt eller kan godkänna denna Cookies Policy.

Det faktum att en användare använder tekniska medel för att förhindra nedladdning av cookies i sin webbläsare ogiltigförklarar inte det samtycke som ges för juridiska ändamål, även om det tekniska resultatet kan medföra att nedladdningen av cookies helt eller delvis förhindras, i enlighet med de effekter som beskrivs i klausul 3.4 i denna Cookies Policy.                                                                                       

 

Cookies

Hos FOX använder vi cookies i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen på vår hemsida. I detta avseende och i syfte att garantera att användaren har tillgång till all nödvändig information för en korrekt navigering, tillhandahåller vi följande informativa text om vad cookies är, vilken typ av cookies som finns på vår hemsida, och hur du kan inaktivera dem.

För närvarande använder alla webbsidor (oavsett vilken tjänst de tillhandahåller) sig av cookies, vilket innebär att de lagrar information om användarens nyttjande av en webbsida. Därför kan en cookie definieras som en liten textfil eller anordning av generellt användningsområde som laddas ned till användarens enhet när denne surfar på webbsidor, och som används för att lagra data som kan uppdateras och hämtas av den som ligger bakom dess installation. Cookies tillåter FOX att lagra och hämta information om användarens surfvanor och, beroende på vilken information de innehåller och hur de använder sin enhet, kan de känna igen användaren.

 

På FOX hemsida använder vi oss av följande cookies:

 • Personaliseringscookies:

Tillåter användaren att komma åt FOX hemsida med vissa fördefinierade allmänna egenskaper, såsom språk och konfiguration för det land från vilket användaren går in på hemsidan.

 • Analytiska cookies:

Tillåter FOX att övervaka och analysera användarnas beteende för att förbättra hemsidan. Målsättningen är att tillhandahålla en mer personlig service.

 • Marknadsföringscookies:

Möjliggör en förbättring av informationen i de annonser som visas för användaren, vilket bidrar till att erbjuda reklam relaterad till användarens intressen.

 • Sociala cookies:

Gör det enklare att dela innehåll via sociala medier.

Nedan redogör vi för de cookies vi använder på FOX hemsida, med åtskillnad mellan våra egna cookies och cookies från tredje part:

Egna cookies Benämning

Syfte

Typ

Varaktighet

sid/dwsid

Nödvändig för:

a)    Korrekt navigering på webben i https-läge.

b)    Vid navigation från en sida till en annan kommer hemsidan ihåg dina inloggnings/ registreringsuppgifter under ditt besök på webben i https-läget.

Informationen insamlas anonymt med en unik identifierare.

Tekniska sessionscookies

30 minuter efter användarens inaktivitet, och aldrig mer än 6h.

dwsecuretoken

Nödvändig för:

a)    Korrekt navigering på webben i https-läge (säkert läge).

b)    Vid navigation från en sida till en annan kommer hemsidan ihåg dina inloggnings/ registreringsuppgifter under ditt besök på webben i https-läget.

Informationen insamlas anonymt med en unik identifierare.

Tekniska sessionscookies

30 minuter efter användarens inaktivitet, och aldrig mer än 6h.

dwanonymous

För kunder som handlar anonymt (utan registrering) kommer den ihåg de produkter som finns i kundvagnen. Informationen insamlas anonymt med en unik identifierare.

Tekniska permanenta cookies

6 månader

dwcustomer

För alternativet "Kom ihåg mig" (rutan finns i åtkomstformuläret till "Mitt Konto") fungerar den för att identifiera användaren efter att dennes session löpt ut.

Tekniska permanenta cookies

6 månader

dwsourcecode

Den används för kampanjer och/eller marknadsföring på webben som aktiveras med en specifik länk.

Tekniska permanenta cookies

24 timmar

dwac

Används för att spåra analytisk information på hemsidan (konverteringsrapport, trafik och kundtyp)

Analytiska sessionscookies

Förfaller när användaren stänger sessionen i webläsaren. 

dw

Används för att testa om webbläsaren accepterar cookies.

Tekniska sessionscookies

Förfaller när användaren stänger sessionen i webläsaren. 

JSESSIONID

Denna cookie är en sessionidentifierare som tillhandahålls av servern.

Tekniska sessionscookies

Under sessionen

SERVERID

Informerar om den server som har svarat på begäran från webbläsaren.

Tekniska sessionscookies

Under sessionen

WSC2SESSIONID

Associerar en unik identifierare till en ny session.

Tekniska sessionscookies

Under sessionen

Cookies från tredje part:

 1. Google, Inc.:  FOX hemsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., ett Delaware-företag (fortsättningsvis kallat Google). Dessa cookies som placerats på FOX hemsida av Google används för att samla in information om hur användarna använder vår webbplats. Den anonyma informationen som insamlas av cookies på vår hemsida (inklusive IP-adressen) kommer att sändas direkt och arkiveras av Google på deras servrar. Bland annat ingår antalet besökare på hemsidan, från vilken site användarna har kommit till FOX hemsida, samt de sidor de besökte på FOX hemsida.

Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att kartlägga användningen av FOX hemsida, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteten på FOX hemsida och internetanvändningen. Google kan överföra sådan information till tredje part när det krävs enligt gällande lag, eller när sådana tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Genom att använda FOX hemsida samtycker användaren till behandlingen av deras data av Google på så sätt och för de ändamål som anges ovan.

På FOX hemsida används följande Google-cookies:

Benämning

Syfte

Typ

Varaktighet

utma

Används för att skilja användare och sessioner åt. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns någon cookie vid namn __utma.

Tekniska permanenta cookies

2 år

utmb

Används för att avgöra nya sessioner eller besök. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns någon cookie vid namn __utmb.

Tekniska permanenta cookies

30 minuter

utmc

Används för att avgöra om användaren var i en ny session eller ett på nytt besök.

Tekniska sessionscookies

Förfaller när användaren stänger sessionen i webläsaren. 

utmz

Lagrar trafikkällor eller kampanjer som förklarar hur användaren har kommit till FOX hemsida.

Tekniska permanenta cookies

6 månader

PREF

Används för att lagra inställningar på FOX hemsida (till exempel språket).

Personaliersande permanenta cookies

2 år

ga

Används för att urskilja den (unika) användaren.

 

Då och då används de för att utföra reklamkampanjer som visas som en "banner" på tredje parts webbplatser.

Tekniska och marknadsförings- relaterade permanenta cookies

2 år

_dc_gtm_UA_36742208-1

Hjälper till att identifiera användare efter ålder, kön eller intresse för DoubleClick-kampanjer via Google Tag Manager.

Personaliersande permanenta cookies

30 minuter

_ga

Används för att urskilja användare.

Personaliersande permanenta cookies

2 år

_gid

Genereras automatiskt på ett öppet sätt för webben på grund av vissa mätkoder eller tredje part.

Tekniska permanenta cookies

1 dag

Id

För att hålla reda på de annonser som visas i varje webbläsare.

Personaliersande permanenta cookies

2 år

DSID

Hämtar information från användarna och de enheter som används för navigering.

Personaliersande permanenta cookies

1 vecka
 

IDE

Hämtar information från användarna för att visa mer relevanta annonser.

Personaliersande permanenta cookies

2 år

                                                                                    

 1. Bronto Software, LLC: På FOX hemsida används cookies från Bronto Software, LLC (fortsättningsvis kallat "Bronto"), en leverantör av digitala marknadsföringstjänster som syftar till att förbättra effektiviteten i våra processer och underlätta för användaren att surfa på FOX hemsida.

Benämning

Syfte

Typ

Varaktighet

bta.addOrder

Används för att koppla samman en order med en befintlig kontakt i FOX-databasen

Tekniska permanenta cookies

30 dagar

 1. CQuotient, Inc.: På FOX hemsida används cookies från CQuotient, Inc., ett amerikanskt företag med hemvist på 1035 Cambridge Street, Suite 9, 02141 Cambridge, MA (USA), för ändamålet att konkretisera och anpassa användarnas intressen och preferenser.

 

Benämning

Syfte

Typ

Varaktighet

cqcid

Innehåller en hash-identifierare för både anonyma och registrerade användare.

Personaliersande permanenta cookies

1 år

_cq_seg

Innehåller segmenterad information för personliga sökningar

Personaliersande permanenta cookies

30 dagar

 1. Facebook, Inc.: På FOX hemsida används cookies från Facebook, Inc., ett amerikanskt företag som tillhandahåller sociala nätverk medietjänster online, baserade i Menlo Park, Kalifornien.

 

Benämning

Syfte

Typ

Varaktighet

Facebook_pixel

Används för att känna igen nya sessioner eller besök och används för att utföra reklamkampanjer som visas som en "banner" på Facebook och Instagram.

Marknadsför-ingscookie

30 dagar

 

Procedur för att inaktivera installationen av cookies.- De flesta datorer accepterar användningen av cookies automatiskt. Användaren har dock möjlighet att bestämma om denne vill behålla cookies aktiverade eller inte på sin dator. Att inaktivera cookies kan innebära förlust av den optimala funktionaliteten av FOX hemsida och att vissa av funktionerna eller tjänsterna som tillhandahålls av hemsidan är inaktiverade (till exempel att det blir omöjligt att genomföra inköp av valda produkter eller att det blir omöjligt att registrera sig, bland annat). Men även om du har inaktiverat alla cookies samlar webbläsaren viss information som är väsentlig för hemsidans grundläggande funktion.

Användaren som vill inaktivera cookies kan göra det från inställningarna på sin webbläsare. Så här inaktiverar du cookies för de mest populära webbläsarna – de följande anvisningarna kan komma att modifieras av webbläsarna:

Google Chrome:

 1. Öppna webbläsaren Chrome på din dator;
 2. Längst upp till höger klickar du på ikonen bestående av tre punkter i lodrät följd och klickar sedan på "Inställningar";
 3. Längst ner, klicka på "Visa avancerade inställningar";
 4. I avsnittet "Sekretess och säkerhet" klickar du på "Innehållsinställningar";
 5. I avsnittet "Cookies" klickar du på "Se alla cookies och webbplatsdata"; och
 6. För att radera alla cookies klickar du på "Radera alla"; eller
 7. För att radera en viss cookie, för muspekaren till den aktuella webbplatsen i listan och klicka på pilen till höger.

Internet Explorer:

 1. Klicka på "Verktyg";
 2. Klicka på "Säkerhet" och välj "Radera webbhistorik"; och
 3. Markera rutan "Cookies och webbdata" och klicka på "Radera".

Mozilla:

 1. Öppna Firefox;
 2. Välj fliken bredvid adressfältet;
 3. Välj kugghjulet; och
 4. Klicka på knappen "Ta bort cookies och sparade data" och bekräfta genom att klicka på "Acceptera".

Safari:

 1. Öppna Safari och välj “Inställningar”;
 2. Klicka på "Integritetsskydd" och utför någon av följande åtgärder;
 3. Klicka på "Ta bort alla webbplatsdata"; eller
 4. Under "Detaljer" markerar du en specifik webbplats och klickar på "Ta bort".

 

Kontakt

För frågor som rör användningen av FOX hemsida och de villkor som reglerar den, kan du kontakta oss direkt via e-post på följande adress customerservice.eu@foxracing.com och/eller genom skriftlig förfrågan adresserad till vårt kontor med adress: C/Canudas, 13 (P.E. Mas Blau), 08820, El Prat de Llobregat (Barcelona), Spanien.