Help Center / Warranty

Warranty

Alla Fox Racing-produkter omfattas av motsvarande lagstadgade garanti.

Vi kan inte erbjuda ersättning för produkter som skadats av andra orsaker, inklusive försumlighet, felaktig användning eller normalt slitage.

För att initiera ett garantianspråk, läs garantipolicyn och fyll i formuläret nedan. En kundrepresentant kommer att kontakta dig inom 1 till 2 arbetsdagar med svar.


Garantipolicy

  • Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen och gäller inte om skadan orsakats av missbruk, försumlighet, felaktiga reparationer, inadekvat passform, modifieringar och ändringar eller om produkten används på annat sätt än det avsedda. Fox lämnar inga andra uttryckliga garantier.
  • Om du misstänker att din Fox-produkt innehåller en defekt kan du skicka produkten till Fox för en garantiutvärdering när som helst inom den garantitidsram som nämns ovan.
  • Alla köp från en obehörig försäljare upphäver garantin.
  • Vi kan endast erbjuda ersättning om produkten har köpts från vår officiella webbutik.
  • För produkter som köpts från andra kanaler, vänligen kontakta respektive säljare.Om olyckan är framme

På Fox förstår vi vikten av att åka säkert, våra hjälmar är designade med högkvalitativa material och testade för att ge optimalt skydd.

Efter en olycka, se till att byta ut din skadade hjälm eftersom den inte längre kommer att kunna ge fullt skydd.

Din säkerhet är vår prioritet
Warranty Policy

Add file or drop files here
some file name
Attach relevant materials, such as the purchase receipt and photographs of the problem. For photographs, shoot the item on a clutter-free surface or background. Include detailed shots that show the issue clear.