FORTROLIGHEDSPOLITIK

Enligt de gällande reglerna om skydd av personuppgifter vill vi härmed informera att de personuppgifter som lämnas av de som använder webbplatsen www.foxracing.com website (nedan kallad ”FOX webbplats”) blir föremål för automatiserad behandling och lagras i filer som ägs och ansvaras FOX HEAD EUROPE, S.L.U., ett spansk aktiebolag med begränsat ansvar på adressen C/ Canudas 13, Parque Empresarial Mas Blau, 08820 El Prat del Llobregat (Barcelona), innehavare av skatteidentifikationsnummer (C.I.F.) B-65896276 och registrerad vid handelsregistret i Barcelona i volym 43,443, folio 168, sida B-429,963, 1:a posten (nedan kallad ”FOX”).

Data samlas in från användare med hjälp av olika formulär på FOX-webbplatsen för de ändamål som anges nedan:

  1. Försäljningsavtalets genomförande avseende de produkter som finns tillgängliga på FOX webbplats.
  2. Svar på förfrågningar som användarna av FOX webbplats ställer.
  3. Kommersiella utskick via e-post eller andra elektroniska format avseende produkter, tjänster, aktiviteter, evenemang och kampanjer som har att göra med de varumärken som ägs av Fox Head, Inc. (ett företag som ingår i samma affärsgrupp som FOX), förutsatt att detta uttryckligen har begärts av användaren och/eller användaren gör ett köp på FOX webbplats. I detta fall kan användarna när som helst dra tillbaka sitt godkännande och/eller avbryta utskicken av kommersiell information genom att skicka ett e-postmeddelandet till customerserviceeurope@foxracing.com eller genom att klicka på den länk som bifogas alla e-postmeddelanden med kommersiell information.
  4. Marknadsundersökningar och/eller statistiska undersökningar.

För att uppnå målen 1), 2) och 3) kan det vara nödvändigt att lämna ut delar av eller samtliga uppgifter om användaren till tredje parter som har direkt koppling till försäljningskontraktet (t.ex. för transporttjänster), i de fall dessa är nödvändiga för att besvara eventuella frågor eller tillgodose önskemål från användaren (t.ex. en produktleverantör) och/eller där dessa är kopplade till utskick av kommersiell information med hjälp av elektroniska medel (t.ex. leverantör av marknadsföringstjänster). För ovannämnda kommunikationen eller uppdrag lämnas endast de personuppgifter ut som är absolut nödvändiga för att genomföra ovanstående tjänster.

FOX garanterar under alla omständigheter att de säkerhetsåtgärder som krävs enligt gällande lagar har följts för att förhindra förlust, missbruk, ändring eller obehörig åtkomst av de uppgifter som tillhandahållits.

De personuppgifter som tillhandahålls av användarna måste vara sanna och korrekta, och om en användare vägrar att lämna vissa uppgifter kan det medföra att FOX inte kan utföra tjänsten. FOX och de företag som utgör företagsgruppen frånsäger sig allt ansvar för eventuella konsekvenser, skador eller förluster som beror på att användare uppger felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Användare kan när som helst utöva sin rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller bestrida sina personuppgifter. En sådan begäran ska skickas med post till FOX HEAD EUROPE, S.L.U. – C/ Canudas 13-15 (Parque Empresarial Mas Blau), 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) eller med e-post till customerserviceeurope@foxracing.com

Läs mer