Help Center / Terms & Policies

Terms & Policies

JURIDISKA VILLKOR

§1 Villkor för användning av webbplatsen

§2 Industriell och immateriell äganderätt

§3 Länkar

§4 Ansvar

§5 Leveransinformation

§6 Returer

 

Denna webbplats (nedan kallad ”FOX webbplats”) innehas av FOX HEAD EUROPE, S.L.U. (”FOX”), ett spansk aktiebolag med begränsat ansvar, på adressen C/ Canudas 13, Parque Empresarial Mas Blau, 08820 El Prat del Llobregat (Barcelona), innehavare av skatteidentifikationsnummer (C.I.F.) B-65896276, telefonnummer +46 20 88 85 55, e-postadress customerserviceeurope@foxracing.com, och registrerad vid handelsregistret i Barcelona i volym 43, 443, folio 168, sida B-429,963, 1:a posten (nedan kallad ”FOX”).

 

§1 Villkor för användning av webbplatsen

När du använder FOX webbplats innebär det att du godkänner webbplatsens villkor enligt följande: (i) detta rättsliga meddelande, (ii) sekretesspolicyn, (iii) cookiepolicyn och (iv) i förekommande fall köpvillkoren (nedan kallade ”Fox policyer”). Vi rekommenderar därför att alla användare av portalen noggrant läser igenom Fox policyer innan de använder webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på customerserviceeurope@foxracing.com

Genom dessa villkor förbinder sig användarna att använda portalen lagenligt, moraliskt och i enlighet med allmän ordning och allmänt accepterad god praxis. Användare måste därmed avstå från: (1) att använda FOX webbplats för ändamål som är olagliga eller strider mot Fox policyer, (2) är skadliga eller som kan skada FOX image på marknaden och (3) kan skada eller försämra FOX webbplats normala funktion, de tjänster som erbjuds och datorutrustning, filer eller databaser som ägs av FOX eller av deras legitima ägare som finns eller lagras i någon av de sektioner som FOX webbplats består av.

Om det finns skäliga bevis för bedräglig eller olaglig användning av FOX webbplats och/eller av de tjänster som den erbjuder förbehåller sig FOX rätten att annullera en beställd order eller annan begärd tjänst och informera relevanta myndigheter.

 

§2 Industriell och immateriell äganderätt

Upphovsrätt och annan immateriell och industriell äganderätt till allt innehåll på FOX-webbplatsen (inklusive men inte begränsat till: bilder, videoklipp, ljudfiler, foton, grafik, texter, mönster, etiketter, utseendet på FOX webbplats samt dess källkod), liksom över de registrerade varumärkena, handelsnamnen och logotyperna är uteslutande egendom till FOX HEAD, INC. och/eller FOX HEAD EUROPE, S.L.U. (båda hör till samma företagsgrupp) och till deras legitima ägare. Det är för användare eller tredje parter strängt förbjudet att kopiera, ändra, reproducera, distribuera eller anpassa något utan att först ha fått ett uttryckligt tillstånd frånägarna till ovannämnda innehåll. Användning av eller tillgång till FOX webbplats ger inte användarna några rättigheter till innehållet som finns tillgängligt där.

 

§3 Länkar

Det är förbjudet att länka till FOX webbplats från tredje parts webbplatser utan att först ha fått ett uttryckligt godkännande från FOX.

Eventuella länkar till andra webbplatser eller material från tredje part (nedan kallade ”andra webbplatser”) som kan finnas på FOX webbplats tillhandahålls uteslutande i informativt syfte. FOX har inte kontroll över innehållet i andra webbplatser som länkas till från FOX webbplats. FOX frånsäger sig därmed allt ansvar som kan leda till eventuella skador och/eller förluster som kan uppstå vid användning av andra webbplatser.

 

§4 Ansvar

Fox:

FOX har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den information som finns på FOX webbplats är så exakt och verklighetstrogen som möjligt. FOX kan dock inte garantera att informationen alltid är korrekt, fullständig och uppdaterad.

FOX förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller ta bort innehåll och konfiguration på FOX webbplats och kan, helt eller delvis, begränsa, stänga av eller förhindra åtkomst till FOX webbplats. FOX frånsäger sig dessutom allt ansvar för störningar, utelämnande, avbrott, maskinhaveri eller frånkoppling som kan ha orsakats av skäl som ligger utanför FOX kontroll.

Trots att alla rimliga åtgärder vidtas för att undvika detta kan FOX inte garantera att FOX-webbplatsen är fri från bland annat virus eller fall av piratkopiering. FOX tar inget ansvar för skador eller förluster som kan ske på hårdvaran eller programvaran i användarens datorutrustning efter användning av FOX webbplats.

Användare:

Användare är direkt ansvariga för eventuella förluster som kan uppstå som en direkt eller indirekt följd av överträdelser eller underlåtenhet att följa Fox policyer.

Användaren är ensam ansvarig för eventuella överträdelser eller förluster som de kan orsaka under användningen av FOX webbplats. FOX frånsäger sig allt ansvar som har att göra med användarnas agerande.

 

§5 Leveransinformation

FOX-produkter (som de visas på FOX webbplats) levereras till fastlandet i Sverige.
 

Fraktkostnad

  • DPD Classic - 59kr (leverans inom 3–5 arbetsdagar)

  • UPS Standard - 69kr (leverans inom 3–5 arbetsdagar)

  • UPS Express - 119kr (leverans inom 1–2 arbetsdagar: Beställningar som görs före kl. 14.00 kommer att behandlas omgående och skickas samma dag.)

Fri frakt för beställningar över 999kr.

Observera att beställningar behandlas och levereras måndag–fredag. Bryttiden är kl. 14.00. Beställningar som görs på helgen behandlas följande måndag.

 

§6 Returer

Som konsument kan du dra tillbaka köpavtalet inom fjorton (14) kalenderdagar efter leverans av produkterna genom att kontakta vår kundtjänst. Artiklarna måste vara oanvända, otvättade och ligga i originalförpackningen med alla originaletiketter kvar och, i förekommande fall, ska skyddspappret sitta kvar på badkläder och underkläder. Returen av FOX-produkter är ditt ansvar och sker på din egen bekostnad. Vi rekommenderar därför att du använder en ansedd transportör/budfirma där du har möjlighet att tryggt kunna spåra din retur. FOX väntar med att återbetala det belopp som du betalat tills vi har mottagit produkten/produkterna eller fått bevis på att returen har levererats. Om du returnerar hela beställningen återbetalar FOX även fraktkostnaderna för den ursprungliga beställningen. Vi återbetalar enligt den betalningsmetod som du valde när du gjorde din beställning. Considering the actual COVID situation and the related limitations imposed by the Government, it may take us between 2 and 4 weeks to process your return and refund.

Returen skickas till:
 

Fox Head Europe/ XPO Logistics
Dock 1
Achtseweg Noord 25
5651 GG Eindhoven
The Netherlands

 

Byten

För bästa service och urval ber vi dig att returnera varorna enligt vår returpolicy och göra din beställning av de varor du vill byta till online. Du kan också ringa Fox kundservice för hjälp.

 

Garanti

Fox-produkterna omfattas av gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen och gäller inte om skadorna har orsakats av missbruk, försumlighet, felaktiga reparationer, otillräcklig passform, modifieringar och ändringar eller har använts på ett annat sätt än vad som är avsett. Fox lämnar inga andra uttryckliga säkerheter eller garantier. Fox ska inte hållas ansvarig för eventuella oavsiktliga skador eller följdskador. Kontakta kundservice om du misstänker att din Fox-produkt är defekt.

 

Tel: +46 20 88 85 55, mellan 9.00 och 18.00

customerservice.eu@foxracing.com