JURIDISKA VILLKOR

§1 Villkor för användning av webbplatsen

§2 Industriell och immateriell äganderätt

§3 Länkar

§4 Ansvar

§5 Leveransinformation

§6 Returer

§7 Sekretesspolicy

§8 Cookiepolicy
 

Denna webbplats (nedan kallad ”FOX webbplats”) innehas av FOX HEAD EUROPE, S.L.U. (”FOX”), ett spansk aktiebolag med begränsat ansvar, på adressen C/ Canudas 13, Parque Empresarial Mas Blau, 08820 El Prat del Llobregat (Barcelona), innehavare av skatteidentifikationsnummer (C.I.F.) B-65896276, telefonnummer +34 93 145 80 00, e-postadress customerserviceeurope@foxracing.com, och registrerad vid handelsregistret i Barcelona i volym 43, 443, folio 168, sida B-429,963, 1:a posten (nedan kallad ”FOX”).

 

§1 Villkor för användning av webbplatsen

När du använder FOX webbplats innebär det att du godkänner webbplatsens villkor enligt följande: (i) detta rättsliga meddelande, (ii) sekretesspolicyn, (iii) cookiepolicyn och (iv) i förekommande fall köpvillkoren (nedan kallade ”Fox policyer”). Vi rekommenderar därför att alla användare av portalen noggrant läser igenom Fox policyer innan de använder webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på customerserviceeurope@foxracing.com

Genom dessa villkor förbinder sig användarna att använda portalen lagenligt, moraliskt och i enlighet med allmän ordning och allmänt accepterad god praxis. Användare måste därmed avstå från: (1) att använda FOX webbplats för ändamål som är olagliga eller strider mot Fox policyer, (2) är skadliga eller som kan skada FOX image på marknaden och (3) kan skada eller försämra FOX webbplats normala funktion, de tjänster som erbjuds och datorutrustning, filer eller databaser som ägs av FOX eller av deras legitima ägare som finns eller lagras i någon av de sektioner som FOX webbplats består av.

Om det finns skäliga bevis för bedräglig eller olaglig användning av FOX webbplats och/eller av de tjänster som den erbjuder förbehåller sig FOX rätten att annullera en beställd order eller annan begärd tjänst och informera relevanta myndigheter.

 

§2 Industriell och immateriell äganderätt

Upphovsrätt och annan immateriell och industriell äganderätt till allt innehåll på FOX-webbplatsen (inklusive men inte begränsat till: bilder, videoklipp, ljudfiler, foton, grafik, texter, mönster, etiketter, utseendet på FOX webbplats samt dess källkod), liksom över de registrerade varumärkena, handelsnamnen och logotyperna är uteslutande egendom till FOX HEAD, INC. och/eller FOX HEAD EUROPE, S.L.U. (båda hör till samma företagsgrupp) och till deras legitima ägare. Det är för användare eller tredje parter strängt förbjudet att kopiera, ändra, reproducera, distribuera eller anpassa något utan att först ha fått ett uttryckligt tillstånd frånägarna till ovannämnda innehåll. Användning av eller tillgång till FOX webbplats ger inte användarna några rättigheter till innehållet som finns tillgängligt där.

 

§3 Länkar

Det är förbjudet att länka till FOX webbplats från tredje parts webbplatser utan att först ha fått ett uttryckligt godkännande från FOX.

Eventuella länkar till andra webbplatser eller material från tredje part (nedan kallade ”andra webbplatser”) som kan finnas på FOX webbplats tillhandahålls uteslutande i informativt syfte. FOX har inte kontroll över innehållet i andra webbplatser som länkas till från FOX webbplats. FOX frånsäger sig därmed allt ansvar som kan leda till eventuella skador och/eller förluster som kan uppstå vid användning av andra webbplatser.

 

§4 Ansvar

Fox:

FOX har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den information som finns på FOX webbplats är så exakt och verklighetstrogen som möjligt. FOX kan dock inte garantera att informationen alltid är korrekt, fullständig och uppdaterad.

FOX förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller ta bort innehåll och konfiguration på FOX webbplats och kan, helt eller delvis, begränsa, stänga av eller förhindra åtkomst till FOX webbplats. FOX frånsäger sig dessutom allt ansvar för störningar, utelämnande, avbrott, maskinhaveri eller frånkoppling som kan ha orsakats av skäl som ligger utanför FOX kontroll.

Trots att alla rimliga åtgärder vidtas för att undvika detta kan FOX inte garantera att FOX-webbplatsen är fri från bland annat virus eller fall av piratkopiering. FOX tar inget ansvar för skador eller förluster som kan ske på hårdvaran eller programvaran i användarens datorutrustning efter användning av FOX webbplats.

Användare:

Användare är direkt ansvariga för eventuella förluster som kan uppstå som en direkt eller indirekt följd av överträdelser eller underlåtenhet att följa Fox policyer.

Användaren är ensam ansvarig för eventuella överträdelser eller förluster som de kan orsaka under användningen av FOX webbplats. FOX frånsäger sig allt ansvar som har att göra med användarnas agerande.

 

§5 Leveransinformation

FOX-produkter (som de visas på FOX webbplats) levereras till fastlandet i Sverige.
 

Fraktkostnad

  • DPD Classic - 59kr (leverans inom 3–5 arbetsdagar)

  • UPS Standard - 69kr (leverans inom 3–5 arbetsdagar)

  • UPS Express - 119kr (leverans inom 1–2 arbetsdagar: Beställningar som görs före kl. 14.00 kommer att behandlas omgående och skickas samma dag.)

Fri frakt för beställningar över 999kr.

Observera att beställningar behandlas och levereras måndag–fredag. Bryttiden är kl. 14.00. Beställningar som görs på helgen behandlas följande måndag.

 

§6 Returer

Som konsument kan du dra tillbaka köpavtalet inom fjorton (14) kalenderdagar efter leverans av produkterna genom att kontakta vår kundtjänst. Artiklarna måste vara oanvända, otvättade och ligga i originalförpackningen med alla originaletiketter kvar och, i förekommande fall, ska skyddspappret sitta kvar på badkläder och underkläder. Returen av FOX-produkter är ditt ansvar och sker på din egen bekostnad. Vi rekommenderar därför att du använder en ansedd transportör/budfirma där du har möjlighet att tryggt kunna spåra din retur. FOX väntar med att återbetala det belopp som du betalat tills vi har mottagit produkten/produkterna eller fått bevis på att returen har levererats. Om du returnerar hela beställningen återbetalar FOX även fraktkostnaderna för den ursprungliga beställningen. Vi återbetalar enligt den betalningsmetod som du valde när du gjorde din beställning. Observera att det beroende på din bank kan ta 2–10 arbetsdagar.

Returen skickas till:
 

XPO Logistics

FOX Warehouse Returns dept.

Docks 1-6

Achtseweg Noord 25

5651 GG Eindhoven

Netherlands

 

Byten

För bästa service och urval ber vi dig att returnera varorna enligt vår returpolicy och göra din beställning av de varor du vill byta till online. Du kan också ringa Fox kundservice för hjälp.

 

Garanti

Fox-produkterna omfattas av gällande lagstadgad garanti. Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen och gäller inte om skadorna har orsakats av missbruk, försumlighet, felaktiga reparationer, otillräcklig passform, modifieringar och ändringar eller har använts på ett annat sätt än vad som är avsett. Fox lämnar inga andra uttryckliga säkerheter eller garantier. Fox ska inte hållas ansvarig för eventuella oavsiktliga skador eller följdskador. Kontakta kundservice om du misstänker att din Fox-produkt är defekt.

 

Tel: 0201203003, mellan 9.00 och 18.00

customerserviceeurope@foxracing.com

 

§7 Sekretesspolicy

Enligt de gällande reglerna om skydd av personuppgifter vill vi härmed informera att de personuppgifter som lämnas av de som använder webbplatsen www.foxracing.com website (nedan kallad ”FOX webbplats”) blir föremål för automatiserad behandling och lagras i filer som ägs och ansvaras FOX HEAD EUROPE, S.L.U., ett spansk aktiebolag med begränsat ansvar på adressen C/ Canudas 13, Parque Empresarial Mas Blau, 08820 El Prat del Llobregat (Barcelona), innehavare av skatteidentifikationsnummer (C.I.F.) B-65896276 och registrerad vid handelsregistret i Barcelona i volym 43,443, folio 168, sida B-429,963, 1:a posten (nedan kallad ”FOX”).

Data samlas in från användare med hjälp av olika formulär på FOX-webbplatsen för de ändamål som anges nedan:

  1. Försäljningsavtalets genomförande avseende de produkter som finns tillgängliga på FOX webbplats.
  2. Svar på förfrågningar som användarna av FOX webbplats ställer.
  3. Kommersiella utskick via e-post eller andra elektroniska format avseende produkter, tjänster, aktiviteter, evenemang och kampanjer som har att göra med de varumärken som ägs av Fox Head, Inc. (ett företag som ingår i samma affärsgrupp som FOX), förutsatt att detta uttryckligen har begärts av användaren och/eller användaren gör ett köp på FOX webbplats. I detta fall kan användarna när som helst dra tillbaka sitt godkännande och/eller avbryta utskicken av kommersiell information genom att skicka ett e-postmeddelandet till customerserviceeurope@foxracing.com eller genom att klicka på den länk som bifogas alla e-postmeddelanden med kommersiell information.
  4. Marknadsundersökningar och/eller statistiska undersökningar.

För att uppnå målen 1), 2) och 3) kan det vara nödvändigt att lämna ut delar av eller samtliga uppgifter om användaren till tredje parter som har direkt koppling till försäljningskontraktet (t.ex. för transporttjänster), i de fall dessa är nödvändiga för att besvara eventuella frågor eller tillgodose önskemål från användaren (t.ex. en produktleverantör) och/eller där dessa är kopplade till utskick av kommersiell information med hjälp av elektroniska medel (t.ex. leverantör av marknadsföringstjänster). För ovannämnda kommunikationen eller uppdrag lämnas endast de personuppgifter ut som är absolut nödvändiga för att genomföra ovanstående tjänster.

FOX garanterar under alla omständigheter att de säkerhetsåtgärder som krävs enligt gällande lagar har följts för att förhindra förlust, missbruk, ändring eller obehörig åtkomst av de uppgifter som tillhandahållits.

De personuppgifter som tillhandahålls av användarna måste vara sanna och korrekta, och om en användare vägrar att lämna vissa uppgifter kan det medföra att FOX inte kan utföra tjänsten. FOX och de företag som utgör företagsgruppen frånsäger sig allt ansvar för eventuella konsekvenser, skador eller förluster som beror på att användare uppger felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Användare kan när som helst utöva sin rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller bestrida sina personuppgifter. En sådan begäran ska skickas med post till FOX HEAD EUROPE, S.L.U. – C/ Canudas 13-15 (Parque Empresarial Mas Blau), 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) eller med e-post till customerserviceeurope@foxracing.com

 

§8 Cookies policy

När du besöker www.foxracing.com (nedan kallad ”FOX webbplats”) kan FOX lagra viss information på din dator. Denna information lagras i form av cookies eller liknande filer och kan vara till hjälp för oss på många sätt.

 

Vad är cookies?

Cookies är en typ av fil som laddas ned på din dator när du besöker vissa webbplatser (som den här). Cookies gör att FOX bland annat kan lagra och behandla information om användarnas surfvanor. Beroende på vilken information de innehåller och hur du använder din dator kan de användas för att känna igen användaren.

Användare kan när som helst inaktivera cookies. Att inaktivera cookies kan dock leda till att din surfning på FOX webbplats inte fungerar optimalt och vissa funktioner kan försvinna (det kan vara leda till att det inte går att köpa de valda produkterna eller inte går att registrera sig).

 

Vilken typ av cookies används på den här webbplatsen och vad har de för funktion?

På FOX webbplats använder vi både tredjepartscookies och egna cookies, som kan vara temporära sessionscookies eller permanenta cookies, men det förekommer också tekniska, analytiska, personrelaterade cookies samt reklamcookies:

Sessionscookies: Dessa samlar in och lagrar information under tiden som användaren besöker FOX webbplats.

Permanenta cookies: Den lagrade informationen kan kommas åt och bearbetas under en period som bestäms av den som ansvarar för cookien.

Tekniska cookies: Dessa cookies gör att användaren kan surfa runt på FOX webbplats och använda de olika alternativ eller tjänster som finns där.

Personrelaterade cookies: Dessa cookies gör att användare kan besöka FOX webbplats med vissa fördefinierade allmänna egenskaper, till exempel det språk och konfiguration som gäller för det land besöket sker ifrån.

Analytiska cookies: cookiesDessa gör att FOX kan övervaka och analysera användarnas beteende i syfte att förbättra FOX webbplats.

Reklamcookies: Dessa gör att reklamen bättre kan anpassas efter användarnas intressen.
 

Nedan anges vilka cookies som används på FOX webbplats och vi skiljer här mellan våra egna cookies och tredjepartscookies:

 

Egna cookies

Namn

Syfte

Typ

Livslängd

sid/dwsid

Krävs för:

a) Korrekt webbsurfning i https-läge.

b)    Switching from one page to another remembering your access/registration data during your visit in https mode.

Collects information anonymously using one single identifier.

Teknisk temporär cookie

30 minuter efter att användaren har lämnat sidan och inte längre än 6 timmar.

dwsecuretoken

Krävs för:

a)    Correct web browsing in https mode (safe mode).

b) Växlar från en sida till en annan och kommer ihåg din åtkomst-/registreringsdata under ditt besök i https-läge.

Samlar information anonymt med hjälp av en enda identifierare.

Teknisk temporär cookie

30 minuter efter att användaren har lämnat sidan och inte längre än 6 timmar.

dwanonymous

FFör kunder som köper anonymt (utan registrering), kommer den ihåg vilka produkter som lagts i deras varukorg.

Samlar information anonymt med hjälp av en enda identifierare.

Permanent teknisk cookie

6 månader

dwcustomer

Kopplad till alternativet ”Kom ihåg mig” (en kryssruta på formuläret för att få tillgång till ”Mitt konto”) som identifierar användarna efter att deras session har avslutats.

Permanent teknisk cookie

6 månader

dwsourcecode

Används vid en aktiv kampanj och/eller reklam på webbplatsen med en specifik länk.

Permanent teknisk cookie

24 timmar

dwac

Används för att spåra analytisk information på webbplatsen (konverteringsrapport, trafikrapporter och typ av kund)

Analytisk sessionscookie

Försvinner när användaren lämnar webbplatsen.

dw

Används för att testa om webbläsaren godkänner cookies.

Analytisk sessionscookie

Försvinner när användaren lämnar webbplatsen.

 
Tredjepartscookies

1) Google, Inc.: Dessa cookies används för att sammanställa information om hur användarna använder vår webbplats. De lagras på FOX webbplats av Google, Inc., och sammanställer information anonymt. Här ingår antalet besökare på webbplatsen, på vilket sätt användaren har kommit in på FOX webbplats och vilka sidor de besöker på FOX webbplats. Informationen används av Google för att utarbeta rapporter för FOX så att vi kan förbättra vår webbplats. Du hittar framför allt följande Google-cookies på FOX-webbplatsen:

 

Namn

Syfte

Typ

Livslängd

utma

Används för att särskilja användare och sessioner. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns någon ___ utma-cookie..

Permanent teknisk cookie

2 år

utmb

Används för att fastställa nya sessioner eller besök. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns någon ___ utma-cookie.

Permanent teknisk cookie

30 minutes

utmc

Används för att avgöra huruvida användaren befann sig i en ny session eller ett besök.

Teknisk temporär cookie

Försvinner när användaren lämnar webbplatsen.

utmz

Lagrar källan till trafiken eller kampanjen och förklarar hur användaren hamnade på FOX webbplats.

Permanent teknisk cookie

6 månader

PREF

Används för att lagra inställningar för FOX webbplats (t.ex. språk).

Persistent personalization cookie

2 år

ga

Används för att särskilja användaren (unik). Används ibland för att genomföra marknadskampanjer som förekommer i form av en banner på tredje parts webbplatser.

Persistent technical and advertising cookie

2 år

 

2) Bronto Software, LLC:

Namn

Syfte

Typ

Livslängd

bta.addOrder

Används för att koppla en beställning till en existerande kontakt i FOX-databasen.

Permanent teknisk cookie

30 dagar

 

Hur kan cookies inaktiveras?

För att inaktivera cookies måste användarna ändra konfigurationen i sin webbläsare. Hur detta görs beror på vilken webbläsare användaren har installerat. Nedan följer en beskrivning om hur du inaktiverar cookies för de mest använda webbläsarna:
 

Google Chrome:

1. Öppna Google Chrome-webbläsaren på datorn

2. Uppe till höger klickar du på ikonen med tre prickar i rad och klickar sedan på ”Inställningar”

3. Längst ner klickar du på ”Visa avancerade inställningar”

4. I avsnittet ”Sekretess” klickar du på ”Innehållsinställningar”

5. I avsnittet ”Cookies” klickar du på ”Alla cookies och webbplatsdata”

a. För att radera alla cookies klickar du på ”Ta bort alla”

b. För att radera en viss cookie placerar du markören över den aktuella webbplatsen. Klicka på korset till höger.
 

Internet Explorer

1. Klicka på ”Verktyg”

2. Klicka på ”Säkerhet” och välj ”Radera surfhistorik”

3. Markera kryssrutan ”Cookies och webbplatsdata” och klicka på ”Ta bort”
 

Mozilla

1. Öppna Firefox

2. Välj fliken bredvid adressfältet

3. Välj ikonen ”Inställningar”

4. Klicka på knappen ”Rensa cookies och sparade data” och bekräfta genom att klicka på ”OK”
 

Safari

1. Öppna Safari i ”Inställningar”

2. Klicka på ”Sekretess” och gör något av följande:

a. Klicka på ”Ta bort alla webbplatsdata”

b. Under ”Detaljer”, välj webbplatsen och klicka på ”Ta bort”

 

 

Läs mer