GARANTIPROCESSEN

Alla Fox Racing-produkter omfattas av motsvarande lagstadgad garanti. Garantin täcker brister i utförande och material, men täcker inte skador som orsakats av olyckor, felaktig skötsel, vårdslöshet, normalt slitage eller naturlig nedbrytning av färger och material genom tid, exponering eller omfattande användning.

Varje garantianspråk kommer att granskas av vårt produktteam för att avgöra om Fox Racing är villig att ta sig an det och erbjuda dig en lösning. För att börja utvärdera din garantiansökan kan du skicka nedanstående information:

  1. Onlinebeställning (från Fox webbplats) eller köpt från återförsäljare?
  2. Beställningsnummer
  3. Artikelnummer (t.ex. 27603-130-S)
  4. Bifoga foton som styrker skadan

Skicka den till: customerexperience.se@foxracing.com.

Om du har köpt produkten hos en av våra återförsäljare, vänligen kontakta dem, eftersom du har ett kommersiellt avtal direkt med dem. De kommer då att hjälpa dig och vidarebefordra ditt ärende till vår Fox-kontaktperson.